Πρακτορείο Ορεστιάδος

Τηλέφωνα για πληροφορίες και κρατήσεις για Δρομολόγια από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη,Καβάλα,Θεσσαλονίκη,Αθήνα:
2551 26479.
Διεύθυνση: Διεύθυνση: Βενιζέλου 33, 68100..

Οι κρατήσεις ακυρώνονται 30' πριν την αναχώρηση του εκάστοτε δρομολογίου.

Από Καμαριώτισσα προς Παλαιόπολη - Καρυώτες - Θέρμα - Κάμπινγκ - Βαράδες:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
----- ----- ----- ----- 05:30 05:30 -----
07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40
10:00 *(Φονιάς) 10:00 *(Φονιάς) 10:00 *(Φονιάς) 10:00 *(Φονιάς) 10:00 *(Φονιάς) 10:00 *(Φονιάς) 10:00 *(Φονιάς)
12:00 *(Φονιάς) 12:00 *(Φονιάς) 12:00 *(Φονιάς) 12:00 *(Φονιάς) 12:00 *(Φονιάς) 12:00 *(Φονιάς) 12:00 *(Φονιάς)
14:10 *(Φονιάς) 14:10 *(Φονιάς) 14:10 *(Φονιάς) 14:10 *(Φονιάς) 14:10 *(Φονιάς) 14:10 *(Φονιάς) 14:10 *(Φονιάς)
17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:00 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017
----- ----- ----- ----- ----- ----- 18:00 *(Φονιάς)
19:00 *(Φονιάς) 19:00 *(Φονιάς) 19:00 *(Φονιάς) 19:00 *(Φονιάς) 19:00 *(Φονιάς) 19:00 *(Φονιάς) -----
----- ----- ----- ----- ----- ----- 20:30
21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 -----
00:15 00:15 00:15 00:15 00:15 00:15 00:15

Από Θέρμα προς Κάμπινγκ - Βαράδες

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05
10:30 *(Φονιάς) 10:30 *(Φονιάς) 10:30 *(Φονιάς) 10:30 *(Φονιάς) 10:30 *(Φονιάς) 10:30 *(Φονιάς) 10:30 *(Φονιάς)
12:30 *(Φονιάς) 12:30 *(Φονιάς) 12:30 *(Φονιάς) 12:30 *(Φονιάς) 12:30 *(Φονιάς) 12:30 *(Φονιάς) 12:30 *(Φονιάς)
14:40 *(Φονιάς) 14:40 *(Φονιάς) 14:40 *(Φονιάς) 14:40 *(Φονιάς) 14:40 *(Φονιάς) 14:40 *(Φονιάς) 14:40 *(Φονιάς)
17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:30 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017
----- ----- ----- ----- ----- ----- 18:30 *(Φονιάς)
19:30 *(Φονιάς) 19:30 *(Φονιάς) 19:30 *(Φονιάς) 19:30 *(Φονιάς) 19:30 *(Φονιάς) 19:30 *(Φονιάς) -----
----- ----- ----- ----- ----- ----- 21:00
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -----
00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45

Από Φονιά προς Καμαριώτισσα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017 17:50 *(Φονιάς) Ισχύει από 1/7/2017
----- ----- ----- ----- ----- ----- 18:50
19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 -----


Από Βαράδες προς Καμαριώτισσα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
----- ----- ----- ----- 05:50 05:50 -----
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
18:00 Ισχύει από 1/7/2017 18:00 Ισχύει από 1/7/2017 18:00 Ισχύει από 1/7/2017 18:00 Ισχύει από 1/7/2017 18:00 Ισχύει από 1/7/2017 18:00 Ισχύει από 1/7/2017 18:00 Ισχύει από 1/7/2017
----- ----- ----- ----- ----- ----- 19:00
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 -----
----- ----- ----- ----- ----- ----- 21:00
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -----
00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45


Από Θέρμα προς Καμαριώτισσα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
----- ----- ----- ----- 06:00 06:00 -----
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
18:10 Ισχύει από 1/7/2017 18:10 Ισχύει από 1/7/2017 18:10 Ισχύει από 1/7/2017 18:10 Ισχύει από 1/7/2017 18:10 Ισχύει από 1/7/2017 18:10 Ισχύει από 1/7/2017 18:10 Ισχύει από 1/7/2017
----- ----- ----- ----- ----- ----- 19:10
20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 -----
----- ----- ----- ----- ----- ----- 21:10
22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 -----
00:55 00:55 00:55 00:55 00:55 00:55 00:55


Από Καμαριώτισσα προς Χώρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
16:00 Ισχύει από 1/7/2017 16:00 Ισχύει από 1/7/2017 16:00 Ισχύει από 1/7/2017 16:00 Ισχύει από 1/7/2017 16:00 Ισχύει από 1/7/2017 16:00 Ισχύει από 1/7/2017 16:00 Ισχύει από 1/7/2017
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
----- ----- ----- ----- ----- ----- 20:30
21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 -----
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00


Από Χώρα προς Καμαριώτισσα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
----- ----- ----- ----- 06:20 06:20 -----
07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
16:10 Ισχύει από 1/7/2017 16:10 Ισχύει από 1/7/2017 16:10 Ισχύει από 1/7/2017 16:10 Ισχύει από 1/7/2017 16:10 Ισχύει από 1/7/2017 16:10 Ισχύει από 1/7/2017 16:10 Ισχύει από 1/7/2017
19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10
----- ----- ----- ----- ----- ----- 20:40
21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 -----
00:10 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10


Από Καμαριώτισσα προς Αλώνια - Ξηροπόταμο - Λάκκωμα - Πρ. Ηλία

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
16:15 Ισχύει από 1/7/2017 16:15 Ισχύει από 1/7/2017 16:15 Ισχύει από 1/7/2017 16:15 Ισχύει από 1/7/2017 16:15 Ισχύει από 1/7/2017 16:15 Ισχύει από 1/7/2017 16:15 Ισχύει από 1/7/2017
19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15


Από Αλώνια - Ξηροπόταμο - Λάκκωμα - Πρ. Ηλία προς Καμαριώτισσα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
16:55 Ισχύει από 1/7/2017 16:55 Ισχύει από 1/7/2017 16:55 Ισχύει από 1/7/2017 16:55 Ισχύει από 1/7/2017 16:55 Ισχύει από 1/7/2017 16:55 Ισχύει από 1/7/2017 16:55 Ισχύει από 1/7/2017
19:55 19:55 19:55 19:55 19:55 19:55 19:55